Đà Nẵng thanh tra toàn diện các văn phòng đăng kí đất đai

Ngày 8-1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay vừa ra Thông báo kết luận buổi làm việc mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại các sở ban ngành phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.

Tiến hành điều động, chuyển đổi vị trí công tác từ cấp trưởng phòng đến phó giám đốc sở và tương đương tại các cơ quan thuộc UBND.

Việc điều động, chuyển đổi trên cơ sở kết quả rà soát và đánh giá hiệu quả, thái độ làm việc, nhất là các đơn vị phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.

Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng triển khai nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, hoàn thành trong sáu tháng đầu năm 2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm này.

Đà Nẵng cũng sẽ rà soát, đánh giá năng lực hoạt động của các ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP.

Trên cơ sở đó, sớm nghiên cứu cơ chế, tiêu chí quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án trong thời gian đến.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn trong quý I-2021.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm