Đại biểu Quốc hội được khoán tiền để thuê thư ký

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 353/2017 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Theo đó, từ ngày 1-6, các ĐBQH sẽ được hưởng một số chế độ, chính sách để tạo thuận lợi trong công việc, trong đó có chế độ thuê khoán thư ký giúp việc…

Cụ thể, nghị quyết quy định ĐBQH có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký. Người được thuê thực hiện công tác thư ký cho ĐBQH phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Công việc thư ký giúp việc bao gồm: Xây dựng kế hoạch công tác; tiếp nhận, chuẩn bị tài liệu, công văn, liên lạc với cử tri nơi ứng cử; truyền đạt, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến đề nghị của ĐBQH và một số công việc hành chính khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Các đại biểu Quốc hội khóa XIV tham dự kỳ họp 2 diễn ra cuối năm 2016.

ĐBQH sẽ được cấp kinh phí khoán hằng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký. Mức khoán đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương cơ sở; 40% của 2,34 mức lương cơ sở với ĐBQH không chuyên trách.

ĐBQH trực tiếp thanh toán cho người được thuê thực hiện công tác thư ký theo mức thỏa thuận đối với từng công việc. Nếu ĐBQH tự giải quyết công việc hành chính để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì được nhận khoản kinh phí này.

ĐBQH có chế độ thư ký giúp việc theo quy định của Đảng và Nhà nước nhưng chưa bố trí được thư ký thì được áp dụng chế độ quy định tại khoản này cho đến khi bố trí được thư ký chính thức.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng bổ sung chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động QH. Theo đó, ĐBQH được cấp hoạt động phí hằng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở.

ĐBQH không hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội thì được hưởng thù lao tham gia hoạt động QH bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/ngày, tính cho 120 ngày làm việc/năm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quân khu 9 tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

Quân khu 9 tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

(PLO)- Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp của Quân khu 9 sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong lực lượng vũ trang và nhân dân