Từ khóa:

#đại biểu Quốc hội
Tìm thấy 856 kết quả
'Người yếu thế' là ai?

'Người yếu thế' là ai?

(PLO)- Tại hội nghị góp ý Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ "người yếu thế" để tòa án hỗ trợ thu thập chứng cứ là ai.