Từ khóa:

#Đại Diện VKS
Tìm thấy 25 kết quả
Ông Vĩnh cũng ‘đã thành khẩn’

Ông Vĩnh cũng ‘đã thành khẩn’

(PL)- Trái ngược với phần xét hỏi, tại phần tranh luận, cả ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh đã được ghi nhận là “thành khẩn khai báo”.