Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành phiên trù bị

Ngày 12-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành phiên trù bị ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế, nội quy và bầu Đoàn Chủ tịch. Ảnh: HG

Tại phiên họp này, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội quy Đại hội, đồng thời bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình Đại hội chính thức, hướng dẫn và chia tổ thảo luận đóng góp các dự thảo văn kiện của Trung ương, của Tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh.

“Tôi đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tính Đảng, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong phiên họp trù bị hôm nay, cũng như Đại hội chính thức hôm sau. Thành công của phiên họp trù bị có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14” – ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành phiên trù bị ảnh 2

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: HG

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong đó, nhiều nội dung của ba nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại địa phương. Khai thác và sử dụng khá hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, trọng tâm là hạ tầng đô thị.

Công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc (qua kết quả Đại hội cấp cơ sở, tỷ lệ nữ nhiệm kỳ mới trên 20%).

Trong nhiệm kỳ mới, Hậu Giang đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển các lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn tới là ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 13 và 14-10.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020.

 

Ba nhiệm vụ đột phá của Hậu Giang trong nhiệm kỳ mới

Trong 5 năm tới Hậu Giang cũng đã xác định ba nhiệm vụ đột phá, gồm: xây dựng hoàn thành và thực hiện nghiêm quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thuỷ bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương trong khu vực.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.