Đại tướng Tô Lâm: Ngành công an có nhiều giải pháp đột phá

Sáng 27-1, Đại hội XIII bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai, thảo luận các văn kiện. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài tham luận với nhiều nội dung đáng chú ý về chủ đề đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Tô Lâm, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ngoài những thuận lợi thì Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn.

Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương; cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, ngành công an đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, đạt những kết quả, thành tựu quan trọng.

Một trong những dấu ấn mà Bộ trưởng nhắc tới là việc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ngành công an đã triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Đây được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa rồi.

Bên cạnh đó, lực lượng tiếp tục đổi mới mọi mặt công tác, nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Ngành công an cũng làm tốt chức năng tham mưu với Đảng trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời từng bước kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước.

Ngoài ra, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Thời gian tới, Bộ trưởng Công an đặt ra nhiều giải pháp trọng tâm mà lực lượng CAND cần tập trung thực hiện.

Trong đó, lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước.

Ông lưu ý vấn đề phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm