Dân không hài lòng mà thu nhập cán bộ tăng là không ổn

Ông Nhân đề nghị công tác giám sát thực hiện cần được làm tốt hơn, thực hiện các kiến nghị của cử tri qua nhiều kênh, trong đó có kênh báo chí. Ông Nhân cũng đề nghị công tác mặt trận trong năm 2018 cần giám sát chặt chẽ hơn các cơ quan nhà nước. Trong đó, ghi nhận ý kiến, sự hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức để làm cơ sở cho thực hiện việc tăng thu nhập. “Giám sát sự hài lòng càng chính xác để tăng thu nhập thì không ai nói gì cả chứ dân không hài lòng mà thu nhập tăng thêm thì không ổn” - ông Nhân nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết vấn đề cử tri bức xúc là đại biểu hứa nhưng không thực hiện, không đeo bám những vấn đề, vụ việc cử tri phản ánh. “Không để lần họp đầu năm nghe cử tri phản ánh rồi đến kỳ họp tiếp theo lại tiếp tục nghe lại những phản ánh này. Đó là tự đại biểu hạ thấp uy tín của mình với cử tri. Đặc biệt, trong những lần tiếp xúc cử tri, đại biểu của dân tuyệt đối không nên vắng mặt” - ông Phong nói.

Trong thời gian tới, ông Phong cho biết UBND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND để sớm ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong tiếp xúc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri và doanh nghiệp…