Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh

Mã đề 424: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 1

Mã đề 423: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 2

Mã đề 422: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 3

Mã đề 415: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 4

Mã đề 412:

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 5

Mã đề 407:

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 6

Mã đề 405: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 7

Mã đề 404: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 8

Mã đề 403: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 9

Mã đề 401: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 10
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 11

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 12

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 13

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 14

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 15

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 16

Mã đề 405: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 17
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 18
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 19

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 20

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 21
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 22
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh ảnh 23
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Ở Việt Nam học kiểu Mỹ

Ở Việt Nam học kiểu Mỹ

(PLO)- Trường học Anh Gấu theo mô hình kiểu Mỹ, tận dụng những thành quả ngọt ngào của Internet và truyền thông số để giúp các em nuôi ước mơ bước ra thế giới.
Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống

Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống

(PLO)- Chiều kẹt xe, dồn ứ những bực dọc, mệt mỏi. Thấy nhiều xe leo lên lề để rẽ phải, tôi dợm tay ga. Một cái ôm siết nhẹ từ phía sau: “Đừng chớ ba, leo lề là sai đó!”.