Đất bị cấp nhầm nhưng đã bán, có được thu hồi sổ hồng đã cấp

Năm 2008 tôi tiến hành thủ tục kê khai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), sau đó hồ sơ hợp lệ nên được UBND quận cấp. Tuy nhiên, vài năm sau tôi phát hiện mảnh đất của mình cũng được UBND quận cấp cho người khác. Nhưng đến khi đi khiếu nại để yêu cầu quận thu hồi sổ đỏ đã cấp cho người kia thì quận trả lời không có cơ sở để thu hồi vì mảnh đất này đã chuyển nhượng cho người khác. Việc UBND quận trả lời như vậy có đúng hay không?

Bạn đọc Phạm Thị Nhung (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp sau: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất... trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Quy định trên được hướng dẫn tại khoản 5, điều 87 Nghị định 43/2014. Theo đó, nhà nước không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc xử lý thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của tòa án nhân dân.

Như vậy, theo quy định trong trường hợp trên mặc dù UBND quận đã cấp sổ đỏ không đúng đối tượng sử dụng đất nhưng mảnh đất này đã bị chuyển nhượng cho người khác nên cơ quan cấp giấy sẽ không có cơ sở để thu hồi.

Do đó, để xử lý trong trường hợp này người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra toà án có thẩm quyền và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận đã cấp sai.

Trên cơ sở quyết định hoặc bản án có hiệu lực của toà án thì UBND quận khi đó mới được phép thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm