Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo chợ An Đông

Cụ thể, UBND TP.HCM giao UBND quận 5 thực hiện việc giám sát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp bốn mặt tiền chợ An Đông theo đúng thủ tục và thẩm quyền được quy định. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ bà con tiểu thương kinh doanh dịp cuối năm.

Giao Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận 5 thực hiện quy trình điều chỉnh dự án, đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định.

Trước đó, tháng 1-2019 UBND quận 5 có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất giải quyết khiếu nại của thương nhân đối với dự án cải tạo nâng cấp bốn mặt tiền tại chợ An Đông.

Cụ thể, dự án này UBND quận 5 phê duyệt với tổng đầu tư được duyệt gần 44,5 tỉ đồng và phê duyệt Kế hoạch chọn nhà thầu tại Quyết định 1800/QĐ-UBND ngày 11/5/2018. Đến ngày 13-7-2018, UBND quận 5 duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với tổng dự toán được duyệt khoảng 38 tỉ đồng và tổ chức đầu thầu theo Luật Đấu thầu…

Ngày 21-9-2018 Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5 họp với thương nhân để đơn vị thi công thông qua biện pháp và chủng loại vật tư thi công cho công trình. Dự kiến khởi công ngày 10-10-2018, thời gian thực hiện ba tháng. Nhà thầu đã trình mẫu vật tư thi công là khung nhôm kính Xingfa theo đúng thiết kế duyệt nhưng thương nhân yêu cầu khung nhôm kính Eurowindow để sử dụng...

Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo chợ An Đông ảnh 1
An Đông là chợ đầu mối lớn của phía Nam, hàng hóa có đa dạng, phong phú…là trách nhiệm của tiểu thương.

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của thương nhân, UBND quận 5 đã yêu cầu chủ đầu tư làm việc lại với các đại lý cung cấp khung nhôm kính hiệu Eurowindow. Bảng giá mới do đại lý chính thức Eurowindow cung cấp ngày 11-12-2018 nâng tổng mức đầu tư của dự án cải tạo lên khoảng 49,8 tỉ đồng. Vượt tổng mức đầu tư được duyệt trước đây (gần 44,5 tỉ đồng). Theo quy định, đến lúc này dự án thuộc quyền thẩm định của Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, UBND quận 5 nhận thấy việc thay đổi thương hiệu vật tư không làm thay đổi thiết kế bản vẽ và tính năng kỹ thuật đã được phê duyệt, chỉ thay đổi về giá và tổng mức đầu tư, vượt thẩm quyền.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thương nhân chợ An Đông. UBND quận 5 đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho quận 5 được thay đổi về chủng loại vật tư. Tiếp tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư mới của dự án cải tạo bốn mặt tiền chợ…