Đẩy nhanh việc di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Ngày 23 – 12, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 4 và khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Đồng thời, đề xuất hướng giải quyết đối với từng trường hợp. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tái phạm nhiều lần nhưng không chấp hành việc di dời.

UBND quận 12 được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở chấp hành thực hiện di dời. Biểu dương và có hình thức khen thưởng phù hợp các công ty đã hoàn thành tốt việc di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ở quận 12 phải di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh, ngày 31 – 12 là hạn cuối mà các cơ sở sản xuất đang hoạt động tại khu phố 4 và khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 sẽ phải di dời, ngưng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề để trả lại môi trường sống cho người dân.

Cụ thể, đang có 21 cơ sở sản xuất đang hoạt động tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Trong số này sẽ có 16 cơ sở di dời vào Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3. Hai cơ sở tự chuyển đổi ngành nghề và 2 cơ sở tự tìm địa điểm di dời. Hạn chót để các cơ sở sản xuất thực hiện cam kết trên là trước ngày 31 – 12.

Hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với UBND quận 12 thành lập tổ công tác liên ngành để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của chủ cơ sở trong quá trình di dời. Sở Tài nguyên Môi trường cũng phối hợp các sở ngành xây dựng các chính sách ưu đãi hỗ trợ về vốn, lãi suất cho những công ty này. Đồng thời lập hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, định kỳ hàng tháng có văn bản báo cáo UBND TP.HCM.

Để đảm bảo triển khai di dời, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất UBND TP.HCM giải quyết tiếp các cơ sở sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nghiên cứu, tính toán thu phí điện, nước, xử lý nước thải, cấp hơi, cấp nhiệt... trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm