Đề nghị rà soát công tác quản lý nhà trọ

Trong bài viết tác giả nêu thực trạng tại khu trọ của chính mình và khu vực lân cận trên địa bàn quận 9. Qua đó tác giả lo lắng khi ít thấy các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công an phường hay người của tổ dân phố tới kiểm tra hành chính nhân khẩu tại các khu nhà trọ. Sự lỏng lẻo trong quản lý trên có thể sẽ là kẽ hở cho các thành phần tội phạm tới ẩn náu, trốn tránh thì thật là nguy hiểm với chính những người khác đang thuê trọ sống xung quanh.

Ngay sau bài viết, UBND TP.HCM đã có phiếu chuyển gửi tới Công an TP.HCM, UBND quận 9 để truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng. Theo đó, đề nghị Công an TP và UBND quận 9 kiểm tra lại thông tin báo đăng, chỉ đạo, tăng cường công tác nghiệp vụ và công tác quản lý nhà nước liên quan; báo cáo kết quả cho UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm