Đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú thống nhất trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Theo dự thảo, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo dự thảo, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư. Tức, công dân trên cả nước sẽ đóng lệ phí thống nhất thay vì theo mức quy định của HĐND cấp tỉnh như hiện nay.

Tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Công an cấp xã và Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Mức thu lệ phí cụ thể như sau:

Đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú thống nhất trên cả nước ảnh 1

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Hiện nay, mức thu lệ phí đăng ký cư trú được thực hiện theo quy định của HĐND cấp tỉnh. Đơn cử như tại Hà Nội, theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 thì mức thu lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là 15.000 đồng ở các quận và các phường, 8.000 đồng ở khu vực khác. Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân là 20.000 đồng ở các quận và các phường và 10.000 đồng ở khu vực khác…

Hay tại TP.HCM, theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND ngày 9-12-2016, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú tại các quận là 10.000 đồng/lần, tại các huyện là 5.000 đồng/lần…