Đề xuất sửa quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 46/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 06/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (DN).

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 về công tác phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương với cơ quan, DN trong hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, DN.

Trong đó, quy định Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ và công an các tỉnh, TP có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và người đứng đầu cơ quan, DN tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, DN.

Đề xuất sửa quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ảnh 1

Tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: baochinhphu.vn

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ.

Cụ thể, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các trường an ninh, cảnh sát và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ, trình bộ trưởng Bộ Công an ban hành để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Phân cấp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành ở Trung ương được phân công phụ trách.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương (trừ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành do các Cục nghiệp vụ được phân công phụ trách).

Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Sửa Luật để hạn chế người lao động rút BHXH một lần

Sửa Luật để hạn chế người lao động rút BHXH một lần

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần.