Đề xuất thu hồi dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM

Trên cơ sở đó, căn cứ Luật Đất đai và Nghị quyết 16 của HĐND TP về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch sẽ đề xuất thu hồi dự án. Sau đó TP sẽ mời gọi đầu tư và đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án” - Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP.HCM.

Về kêu gọi đầu tư, Sở đưa ra hai phương án. Một là đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng (yêu cầu vốn đầu tư thuộc chủ sở hữu là 1.092 tỉ đồng). Phương án 2 là đầu tư toàn dự án với tổng kinh phí hơn 20.938 tỉ đồng (yêu cầu vốn đầu tư thuộc chủ sở hữu là 3.140 tỉ đồng). Để đảm bảo việc kêu gọi đầu tư có tính khả thi, Sở kiến nghị TP chấp thuận phương án 1.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh tại dự án khu dân cư 2, 3, 4 thuộc Khu 157 ha phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 đang xảy ra khiếu nại giữa các chủ đầu tư. Công ty S.C.I cho rằng dự án kéo dài 11 năm qua, Công ty Dịch vụ Công ích quận 2 chỉ bồi thường được 13 ha (chiếm tỉ lệ 16,27%) nhưng lại “báo khống” tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trái lại, Công ty Dịch vụ Công ích quận 2 cho hay dự án kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có sự “cản trở” của công ty S.C.I và xin được tiếp tục thực hiện dự án.

CẨM TÚ