Đề xuất tiếp nhận tiền công đức theo hình thức chuyển khoản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo (lần 3) Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư này là về vấn đề tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Cụ thể, các hình thức tiếp nhận tiền công đức, tiền tài trợ được nêu ra như:

- Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

- Tiếp nhận tiền mặt: Phải mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức, tiền đặt lễ, tiền khấn, tiền giọt dầu và những loại tiền tương tự (nếu có), định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Đối với số tiền tạm thời nhàn rỗi gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức, tài trợ của tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ Tài chính, quy định mở tài khoản để tiếp nhận tiền công đức, tiền tài trợ là để bảo đảm cho việc tiếp nhận, quản lý an toàn, thuận tiện. Thực tế thời gian qua đã xảy rất nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các di tích, có không ít nhà chùa trình báo mất trộm hàng tỷ đồng; mặt khác, khi xảy ra đại dịch COVID-19, có nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu công đức, tài trợ cho di tích nhưng không thực hiện được do thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định đối với các lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức thì tổ chức, cá nhân tổ chức lễ hội quản lý, sử dụng kinh phí phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội; tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm phù hợp với tôn chỉ, mục đích tổ chức lễ hội và quy định của pháp luật.

Khi kết thúc lễ hội, tổ chức, cá nhân tổ chức lễ hội phải tổng kết việc thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội; nội dung tổng kết này được thể hiện trong báo cáo kết quả tổ chức lễ hội gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký.

Bạn đọc có thể gửi ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm