Đề xuất trách nhiệm của người đăng ký quốc tịch tàu bay

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Người đăng ký quốc tịch cho tàu bay chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các giấy tờ, thành phần hồ sơ đã nộp.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015 liên quan đến quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Tại dự thảo, Bộ GTVT đã bổ sung Điều 3b vào Điều 3 của Nghị định 68/2015, đề xuất thêm trách nhiệm của người nộp hồ sơ và Cục Hàng không Việt Nam trong việc đăng ký quốc tịch đối với tàu bay.

Theo đó, người đề nghị đăng ký quốc tịch cho tàu bay tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên các tờ khai theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các giấy tờ, thành phần hồ sơ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những thông tin đăng ký không đúng thực tế do người đề nghị nộp hồ sơ.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp người đề nghị đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người đề nghị không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo Khoản 1 Điều 13 Luật Hàng không dân dụng năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), tàu bay là thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí, bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí phản lại từ bề mặt trái đất.