Đến năm 2030, Bình Phước có 35 cụm công nghiệp

Theo quy hoạch trên thì tỉnh Bình Phước có 35 cụm công nghiệp với diện tích 1.295,17 ha. Trong đó, đến năm 2020 có 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích 583 ha và đến năm 2030 là 35, đưa tỉ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn lên 90% diện tích đất công nghiệp. Từ đó thu hút, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Tại buổi công bố, lãnh đạo các huyện, thị xã thông tin đối với các cụm công nghiệp tại một số địa phương đã có một số nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến chính sách, việc cấp đất quy hoạch cho các doanh nghiệp vẫn còn vướng mắc.

Ông Nguyễn Anh Hoàng, Giám đốc Sở Công Thương, cho hay tỉnh Bình Phước và Sở Công Thương sẽ tạo mọi điều kiện để kêu gọi các nhà đầu tư. Theo ông, các cụm công nghiệp vẫn có thể điều chỉnh nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư nhưng không phá vỡ quy hoạch chung của tỉnh.