ĐH Đà Nẵng công bố tỉ lệ chọi các ngành, các trường

Theo thống kê, ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là giáo dục tiểu học (trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) có tỉ lệ là 29,66. Trường có tỉ lệ chọi cao nhất là ĐH Sư phạm Đà Nẵng với tỉ lệ 6,39. Tỉ lệ chọi cụ thể của các ngành, các trường: CĐ Công nghệ tỉ lệ chọi 1,00; ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là CN  kỹ thuật ô tô 2,97.
Trường ĐH Ngoại ngữ có tỉ lệ chọi 4,53, ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 9,88. Trường CĐ CNTT có tỉ lệ chọi 1,56; ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là CNTT 3,21. Trường ĐH Bách khoa có tỉ lệ chọi 4,07, ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là CNTT 9,51.
Phân hiệu Kon Tum có tỉ lệ chọi 0,43, ngành có tỉ lệ chọi cao nhất 1,18. Trường ĐH Kinh tế có tỉ lệ chọi 5,00, ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành 13,98. Khoa y Dược có tỉ lệ chọi 0,68.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)