ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Tài chính Marketing công bố điểm chuẩn NV bổ sung

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển NV bổ sung của các ngành vào trường. Mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành có xét NV bổ sung khá cao. Cụ thể như sau:

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm trúng tuyển NV bổ sung

SP Tin học

D140210

A, A1, D1

20

SP Giáo dục chính trị

D140205

C, D1

19

Giáo dục quốc phòng-An ninh

D140208

A, A1, C, D1

17

Ngôn ngữ Nga-Anh

D220202

D1, D2

27

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

26

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

20

Vật lý học

D440102

A, A1

21

Văn học

D220320

C, D1

20.5

Lưu ý: Điểm trên dành cho HSPT ở khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Mặc dù vậy, nhà trường cũng tuyển bổ sung đợt 2 các ngành sau: Ngành Sư phạm Tiếng Pháp: 20 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển :20 điểm. Ngành Ngôn ngữ tiếng Pháp: 50 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển: 20 điểm.

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày 25/9/2013. Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Những thí sinh không trúng tuyển NVBS ngành ngôn ngữ tiếng Nga hoặc ngôn ngữ tiếng Trung quốc có thể đến trường để đăng ký chuyển ngành xét tuyển vào ngôn ngữ tiếng Pháp hoặc Sư phạm tiếng Pháp.

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tài chính - Marketing cũng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển NV bổ sung kỳ thi tuyển sinh ĐH vào Trường năm 2013 như sau:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành / chuyên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

NV bổ sung theo khối

A

A1

D1

1.

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành:

D340101

Quản lý kinh tế

D340101.3

21,0

21,0

21,0

Quản lý dự án

D340101.4

20,0

20,0

20,0

2.

Tài chính–Ngân hàng

D340201

Thuế

D340201.3

20,0

20,0

20,0

Tài chính công

D340201.5

20,0

20,0

20,0

Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

D340201.6

19,5

19,5

19,5

Thẩm định giá

D340201.7

17,5

17,5

17,5

3.

Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán

D340405

19,0

19,0

19,0

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

D340109

21,0

20,5

20,5

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT- KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Theo Lê Phương (DT)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm