Cách ly phải ngừng việc tạm thời được trả lương ra sao?
(PLO)- Đối với các trường hợp phải ngừng việc do cách ly, chưa quay trở lại làm việc thì tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành trong cả nước hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19.

Cách ly phải ngừng việc tạm thời được trả lương ra sao? - ảnh 1
Đối với trường hợp chủ sử dụng lao động bị cách ly, doanh nghiệp không sản xuất được thì người lao động và chủ sử dụng lao động có quyền thỏa thuận tiền lương. Ảnh: V.LONG

Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, không bố trí được việc làm cho người lao động. Do đó, việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động cần phải theo đúng quy định pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu đối với các trường hợp phải ngừng việc do cách ly, chưa quay trở lại làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động).

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định (Điều 32 Bộ luật Lao động).

Với trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động (chấm dứt hợp đồng lao động).

VIẾT LONG