Điểm mới về kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đất đai, nhà ở

(PLO)-  Quy định số 69 của Ban Chấp hành trung ương mới đây đã bổ sung hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở khiến đảng viên bị kỷ luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định số 69 thay thế Quy định số 07 ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15-11-2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Trong đó, liên quan đến việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định mới đã bổ sung hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở khiến đảng viên bị kỷ luật.

Cụ thể, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

- Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định quản lý và sử dụng nhà ở; vi phạm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng công trình và quản lý nhà ở.

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ tài chính, thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thiếu trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở; trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (bổ sung thêm hành vi “thiếu trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở” so với trước đây).

Trường hợp đã kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

- Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cản trở, chống lại hoặc kích động, xúi giục, ép buộc người khác chống lại quyết định đúng pháp luật của cơ quan, cấp có thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất, thực hiện các dự án quốc gia và về giải phóng mặt bằng.

- Vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân, phải bồi thường mà không bồi thường theo quy định.

- Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất thuộc phạm vị theo dõi hoặc phụ trách.

- Làm trái quy định trong việc quản lý nhà, trụ sở làm việc của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội, nghề nghiệp, doanh trại đơn vị quân đội, công an hoặc trong sở hữu, xây dựng, sử dụng, sửa chữa nhà ở của tổ chức được giao quản lý.

- Lấn chiếm đất công để trục lợi (hành vi mới bổ sung).

- Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước (hành vi mới bổ sung).

Trường hợp hành vi vi phạm thuộc những trường hợp trên mà gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

- Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, huỷ hoại đất.

- Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trái quy định của pháp luật.

- Vì lợi ích cục bộ mà ban hành văn bản hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật.

Ngoài ra, nếu trước đây nếu đảng viên có hành vi “cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định của pháp luật” sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ do vi phạm quy định về đất đai, nhà ở mà không cần xét tới yếu tố hậu quả, thì nay theo quy định 69, đảng viên sẽ bị khai trừ khi hành vi cấp phép trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Quy định số 69 có hiệu lực thi hành từ ngày 6-7-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm