Điện lực Hải Phòng vượt khó, đạt lợi nhuận cao hơn kế hoạch

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, năm 2020, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty hơn 11.313 tỷ đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu điện tính cả lãi tiền gửi là hơn 11.243 tỷ đồng, doanh thu khác là hơn 70 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác giảm vì nguồn cho thuê văn phòng giảm do công ty tiến hành thanh lý hợp đồng theo chỉ đạo. Các hoạt động dịch vụ khách sạn, sửa chữa bao thầu, mắc dây… doanh thu đều bị giảm do ảnh hưởng từ dịch COVID 19.

Tuy nhiên, năm 2020, toàn công ty đạt lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 gần một tỷ đồng, trong đó lãi từ sản xuất kinh doanh điện là hơn 18 tỷ đồng, lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác là gần 4 tỷ đồng.

Điện lực Hải Phòng vượt khó, đạt lợi nhuận cao hơn kế hoạch ảnh 1Hội nghị tổng kết 2020 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Điện lực Hải Phòng

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19 việc cung cấp vật tư thiết bị có hạn chế, ảnh hưởng đến việc sửa chữa bảo dưỡng nhưng Điện lực Hải Phòng vẫn cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng và các ngày lễ lớn, các kỳ thi đảm bảo ổn định, an toàn. Sản lượng điện tiêu thụ năm 2020 là hơn 6.600 triệu kWh, tăng 3,6% so với năm 2019, lượng tổn thất điện năng giảm so với năm 2019 và kế hoạch đề ra.

Trong công tác thu tiền điện, Điện lực Hải Phòng thực hiện thanh toán qua ngân hàng, tổ chức trung gian lên tới hơn 364.000 trường hợp trong tổng số hơn 496.000 hóa đơn. Trong đó, số hóa đơn thanh toán qua ngân hàng là 150.000 trường hợp, qua tổ chức trung gian là hơn 214.000 trường hợp.

Năm 2020, Công ty Điện lực Hải Phòng triển khai quản lý 80 danh mục dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 19 dự án từ năm 2019 chuyển tiếp sang, 61 danh mục dự án mới của năm 2020. Trong năm qua, đơn vị đã hoàn thành 17 dự án, gồm: một dự án mua sắm chống sét van 110 Kv và 16 dự án lưới điện trung hạ thế, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của TP. Hải Phòng.

Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, năm 2020 dù gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhưng đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Cũng theo Công ty Điện lực Hải Phòng, hiện khó khăn chủ yếu là vướng mắc trong quá trình triển khai dự án khiến một số dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ. Cụ thể, năm 2019, TP Hải Phòng yêu cầu áp dụng luật quy hoạch điện, các tuyến đường dây, vị trí đặt trạm biến áp đều phải có quy hoạch kiến trúc trong khi hầu hết đều chưa có. Đến tháng 12-2020, UBND TP. Hải Phòng mới có văn bản chấp thuận cho phép bổ sung, nên Điện lực Hải Phòng đang hoàn thiện thủ tục thỏa thuận tuyến để triển khai thi công các dự án.

Bên cạnh đó, một số dự án cải tạo đường dây trung áp trùng với quy hoạch đô thị, TP Hải Phòng yêu cầu phải hạ ngầm các tuyến đường dây hiện có. Một số dự án đang thi công vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng do các móng cột có diện tích nhỏ, lẻ nằm ở nhiều nơi, cần phải có kế hoạch sử dụng đất và phải được HĐND thông qua mới thực hiện được, quy trình này mất rất nhiều thời gian.

 

Năm 2021, Công ty Điện lực Hải Phòng, đề ra mục tiêu bán hơn 6.666 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 4,1% so với năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn nhỏ hơn 2,99%, đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận được giao.

Công ty cũng tập trung thực hiện tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động SXKD, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng.