Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố sau bão số 2

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, cơn bão số 2 đã ảnh hưởng và làm gián đoạn tình hình cung cấp điện tại các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, trên lưới điện trung và hạ áp có 6 tỉnh bị ảnh hướng đó là Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa và Hưng Yên.

Tổng số khách hàng bị ảnh hưởng việc cung cấp điện là 304.030 khách hàng; số khách vẫn còn đang bị gián đoạn việc cung cấp điện là 106.204 khách hàng; số đường dây trung áp bị sự cố là 155 đường dây.

Hiện nay các đơn vị điện lực đã khôi phục và cấp điện trở lại là 128 đường dây, còn 27 đường dây đang bị sự cố; Có hai TBA hạ thế bị hư hỏng; có 64 cột điện hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng sứ, dây dẫn và hòm hộp công tơ.

Dưới đây là chùm ảnh các công nhân thuộc EVNNPC đang khắc phục sự cố đường dây điện sau bão số 2:

Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố sau bão số 2 ảnh 1Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ninh đang kiểm tra và khắc phục sự cố do mưa bão.

Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố sau bão số 2 ảnh 2Ông Nguyễn Sông Thao - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh tặng quà công nhân Điện lực Quảng Yên khắc phục sự cố, kịp thời cấp điện trở lại cho khách hàng.

Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố sau bão số 2 ảnh 3

Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố sau bão số 2 ảnh 4Bão số 2 làm nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng sứ, dây dẫn và hòm hộp công tơ.