Định kiến “Hà Nội không vội được đâu” đã giảm bớt

“Gần đây câu "Hà Nội không vội được đâu" đã giảm bớt đi rồi, tôi thấy ít nghe và Hà Nội đang quyết tâm xóa bỏ bằng được định kiến này. Tôi cho đây là một định kiến và định kiến này không dễ dàng gì xóa bỏ được nhưng đã cố gắng rồi. Theo tôi, 1-2 năm là xóa bỏ được. Mà Hà Nội không những bình thường như các địa phương khác mà Hà Nội còn đi đầu trong việc cải cách hành chính, trong việc thực hiện các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của doanh nghiệp” - ông Huynh nói.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Hà Nội luôn coi công tác PCTN, lãng phí là “công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài và thường xuyên”.

Theo đó, Hà Nội đã ban hành kế hoạch 09 (giai đoạn 2011-2015) và kế hoạch 07 (giai đoạn 2016-2020) về việc PCTN, lãng phí. Hà Nội đã ban hành 96 văn bản có tính chất quy phạm pháp luật quy định về vấn đề PCTN và lãng phí; cũng ban hành 127 văn bản về điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức, quy chế…

“Đặc biệt công tác cán bộ, chúng tôi quy hoạch hệ thống cán bộ, thực hiện công tác luân chuyển và đánh giá những cán bộ làm ở những vị trí có nguy cơ, có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng hay nhũng nhiễu để có giải pháp quản lý, tăng cường kiểm tra, hạn chế khả năng nhũng nhiễu” - ông Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin về công tác PCTN, lãng phí tại cuộc làm việc.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, Hà Nội cũng tích cực sắp xếp bộ máy, giai đoạn trước đã giảm 4.000 người, 959 chi bộ... Giai đoạn vừa qua tập trung giảm chín đầu mối phòng ban ở Mặt trận Tổ quốc, khối UBND giảm được 46 phòng ban, 26 trưởng phòng, 116 phó phòng và giảm được 121 đơn vị trực thuộc các sở ngành…

Đánh giá cao những chủ động của Hà Nội trong PCTN, lãng phí, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhận định trong những năm qua Hà Nội rất chú ý việc nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhất là vai trò của người đứng đầu; quan tâm đến việc rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các chế độ, các định mức tiêu chuẩn; quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động kinh tế-xã hội; tiếp nhận xử lý đơn thư để PCTN, lãng phí; nâng cao năng lực hoạt động và sự phối hợp của các cơ quan có chức năng trong công tác PCTN; đẩy nhanh tiện độ điều tra truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm…

“Đặc biệt là công tác cải cách có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân được nâng lên. Theo quan sát của tôi thì kỷ cương, kỷ luật, nhất là kỷ luật công vụ được tăng cường một bước, nhân dân ghi nhận. Các lời phàn nàn giảm bớt” - ông Huynh nói.

Tuy nhiên, ông Huynh cũng đề nghị Hà Nội có giải pháp kiên quyết khắc phục những hạn chế của công tác PCTN, lãng phí, đặc biệt là “những tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà gây mất lòng dân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm