Ngày 1-10, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành Chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Theo đó, việc thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu do TP quản lý được hoạt động trở lại (theo Phụ lục 3 đính kèm Chỉ thị này).

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung liên quan.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức trở lại việc thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm thu do TP quản lý: Trạm BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Thời gian thu kể từ 12 giờ ngày 2-10. 

12 giờ ngày 2-10 các trạm BOT ở TP.HCM sẽ thu phí trở lại - ảnh 1
12 giờ ngày 2-10, các trạm BOT ở TP.HCM sẽ thu phí trở lại. Ảnh: ĐT.

Trạm phải đảm bảo thực hiện thu phí theo quy định pháp luật, giấy phép đầu tư được cấp và Hợp đồng BOT đã ký kết.

Các đơn vị có trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực trạm thu; thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, lái xe về nội dung thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các đơn vị phối hợp với Sở GTVT để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu trở lại.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn (nếu có) về Sở GTVT để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 14-9, UBND TP.HCM có Công văn giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu phí trở lại.

Đồng thời, giao trách nhiệm Sở GTVT cung cấp, công bố thông tin về công tác tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định trước thời điểm tổ chức thu phí trở lại (dự kiến trước 12 giờ).