Theo đó, Bộ GTVT cho biết thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành GTVT, Bộ GTVT chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ.

Nhân dịp này, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể bộ, ngành trung ương, địa phương...