Theo Bộ GTVT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty Tre Việt đầy đủ, hợp lệ. Đáp ứng các điều kiện về vốn và phương án đảm bảo có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm theo quy định tại Nghị định 92/2016. Đồng thời phù hợp với quy định về thương hiệu của hãng hàng không tại Nghị định 30/2013.

Bộ GTVT thông tin về hồ sơ Bamboo Airways - ảnh 1
Hãng hàng không mới này dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm nay.

Bộ GTVT cũng khẳng định Cục Hàng không Việt Nam đủ năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay, điều kiện bay, bảo dưỡng cũng như chứng chỉ tổ bay đối với đội tàu bay của Công ty Tre Việt. Hạ tầng cảng hàng không Việt Nam cũng đủ đáp ứng nhu cầu khai thác theo phương án kinh doanh và phát triển sản phẩm của Công ty Tre Việt.

Tuy nhiên, để có thể trở thành một hãng hàng không thực sự có khả năng khai thác tàu bay và cung cấp dịch vụ cho công chúng, Bộ GTVT cho biết Công ty Tre Việt cần phải có chứng chỉ nhà khai thác máy bay (AOC) và triển khai các công tác cụ thể liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ.

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết sẽ chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam giám sát chặt chẽ quy trình xin cấp AOC của Công ty Tre Việt cũng như thực hiện đúng quy định của Luật Hàng không dân dụng về các hoạt động xúc tiến thương mại và kinh doanh vận chuyển hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty TNHH Tre Việt.

Theo đó, đơn vị này cho biết Công ty Tre Việt, với định hướng khai thác theo mô hình truyền thống nhưng chi phí hợp lý, khai thác các đường bay địa phương phục vụ phát triển du lịch, những đường bay liên vùng kết nối các điểm du lịch của Việt Nam với nhau. Tạo thêm sản phẩm mới, thị trường mới, nâng cao tính cạnh tranh của thị trường hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam đã có khuyến cáo trong việc thực hiện đúng chiến lược phát triển đội máy bay và kế hoạch phát triển năm năm cho giai đoạn 2019-2023 của Công ty Tre Việt. Để hoạt động của công ty sau khi được cấp giấy phép KDVCHK đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ cũng như không gây áp lực lên hạ tầng cảng hàng không, năng lực giám sát an toàn của nhà chức trách hàng không.

 

Dự kiến quy mô khai thác đội tàu bay của Công ty Tre Việt là 3-10 tàu bay trong giai đoạn năm năm 2019-2023. Công ty đã có thỏa thuận với CDB Aviation Lease Finance (Hong Kong) về việc thuê khô ba máy bay A320 mới với thời hạn tám năm. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC (công ty mẹ) cũng đã ký biên bản ghi nhớ về việc mua 24 máy bay A321 NEO.