Liên quan đến những khó khăn của các doanh nghiệp thuộc ngành giao thông do ảnh hưởng COVID-19, Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị đang rà soát, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm kịp thời xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Cụ thể, Sở GTVT sẽ rà soát, tham mưu kiến nghị cấp thẩm quyền các biện pháp hỗ trợ cho các trường hợp, đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của sở. Qua đó kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu tối đa các thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra.

Hiện 11 đề xuất được các đơn vị kiến nghị như sau: 

Về lãi vay ngân hàng: Miễn, giảm lãi vay và kéo giãn thời gian vay, giãn trả nợ gốc của các tổ chức tín dụng.

Về thuế: Miễn, giảm hoặc giãn các khoản thuế có liên quan như giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền thuê đất.

Có cơ chế cho quỹ lương, thưởng phúc lợi năm 2020 từ 90% trở lên so với bình quân thực hiện năm 2019 cho các đơn vị 100% vốn do nhà nước quản lý.

Về lương, bảo hiểm: Hỗ trợ cho người lao động khi phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Về chế độ bảo hiểm: Tạm dừng hoặc kéo giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất đối với phương tiện.

Về phí bảo trì đường bộ: Miễn, giảm hoặc có giải pháp kéo giãn thời gian đóng phí.

Về phí cầu đường (đối với các phương tiện đã mua trước: Tháng, quý, năm): Hoàn trả lại hoặc kéo dài thời gian sử dụng.

Về phí duy trì thiết bị giám sát hành trình: Chỉ đạo các nhà cung cấp giãn thời gian đóng phí duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

Về giá dịch vụ xe, ra vào bến tại các bến xe khách liên tỉnh: Giảm 50% trong ba tháng đầu kể từ ngày được hoạt động trở lại.

Về phí và lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa: Miễn, giảm hoặc có giải pháp kéo giãn thời gian đóng phí.

Riêng đối với các tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá, theo đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng các khoản chi phí hợp lý cần hỗ trợ cho các đơn vị vận tải (ba doanh nghiệp và chín hợp tác xã) sẽ được lập dự toán riêng trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.