Cụ thể, Sở GTVT vừa đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) là chủ đầu tư (CĐT) thực hiện chấn chỉnh thi công gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị đối với dự án cải thiện môi trường nước.

Trong đó, CĐT cần thực hiện nghiêm túc việc bố trí người điều tiết giao thông theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được Sở GTVT thông qua; tiến hành thảm nhựa mặt đường, đảm bảo êm thuận bên ngoài rào chắn.

du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc
Sở GTVT nhắc nhở CĐT chấn chỉnh công tác thi công. 

CĐT cần chủ trì rà soát và phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tháo dỡ biển báo hiệu giao thông không còn phù hợp tại các khu vực đã tháo dỡ rào chắn; Thực hiện khơi thông, dẫn dòng chảy thoát nước để tránh tình trạng ngập úng khu vực gây ảnh hưởng đến đời sống người dân thuộc các gói thầu G, F1, F2, J, K của dự án Cải thiện môi trường nước TP (giai đoạn 2).

Ban Giao thông chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các bất cập về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng ngập cục bộ khu vực... theo phản ảnh của UBND quận 8.

Sau thời hạn nêu trên, nếu việc khắc phục chưa thực hiện Sở sẽ từ chối cấp phép thi công đối với dự án này cho đến khi điều chỉnh triệt để các bất cập. Mọi sự chậm trễ liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, Ban Giao thông hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sở GTVT giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở GTVT chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra việc khắc phục các bất cập nêu trên trong quá trình thi công các gói thầu G, F1, F2, J, K thuộc dự án này. Trường hợp chưa khắc phục, Thanh tra Sở có trách nhiệm xử phạt theo hướng tăng nặng, đề xuất thu hồi tất cả các giấy phép thi công đã cấp cho dự án này cho đến khi việc khắc phục bất cập được thực hiện.