Tỉ lệ đúng giờ này là cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam. Đứng thứ hai là hãng hàng không Vasco, khai thác 1.198 chuyến bay với 1.145 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ 90,6%. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air lần lượt chia nhau thứ ba, thứ tư với tỉ lệ đúng giờ lần lượt là 85,3% và 82,5%. Ở chiều ngược lại, hãng hàng không Jetstar Pacific có tỉ lệ chuyến bay bị chậm, hủy chuyến cao nhất, đạt 20,8%.

Tổng cộng năm hãng hàng không đã thực hiện 26.553 chuyến bay, trong đó có 22.321 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỉ lệ 84,1%. Như vậy, tỉ lệ chậm, hủy chuyến chiếm 15,9%, tương đương 4.232 chuyến bay. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ số bay đúng giờ sụt giảm là do máy bay về muộn (chiếm tỉ trọng 63,4%), tiếp đến là từ chính các hãng hàng không (chiếm tỉ trọng 23,1%).