Ngoài các chương trình giảm giá chính sách xã hội, khứ hồi, du lịch kích cầu, công đoàn…Công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn còn áp dụng các chương trình giảm giá đặc biệt. 

Cụ thể, đối với hành khách mua vé tập thể đi các đoàn tàu SE27/28, NH1/2 trong khoảng thời gian từ ngày 9-6 đến 18-8-2019 được giảm 8% cho đoàn từ 20 đến 50 người, giảm 10% cho đoàn từ 51 đến 100 người, giảm 12% cho đoàn từ 101 người trở lên. 

Hành khách mua vé tập thể đi các đoàn tàu SE3/4, SE7/8, SE11/12 và SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần. Tàu SE26, SQN2, SNT2, SNT4 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần. Tàu SPT2 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Các đoàn tàu này sẽ được giảm giá 7% cho đoàn từ 20 đến 50 người, giảm 9% cho đoàn từ 51 đến 100 người, giảm 11% cho đoàn từ 101 người trở lên. Thời gian áp dụng từ ngày 18-6 đến 18-8-2019. 

Giảm 5% giá tàu SE27/28 từ 4-6 đến 15-6-2019. Giảm 5% cho tàu NH2 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trong khoảng thời gian từ 10-6 đến 28-8-2019.

Giảm 5% giá vé tàu SNT4 chạy vào các ngày Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Ba và tàu SNT3 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trong khoảng thời gian từ ngày 9-6 đến ngày 31-7-2019.

Đồng thời, mua vé cá nhân từ ngày 18-6 đến 18-8-2019 sẽ được giảm 5% khi mua vé trước từ 10 đến 20 ngày, giảm 7% khi mua trước từ 20 ngày trở lên.

Cụ thể, cho các đoàn tàu SE3/4, SE7/8, SE11/12 và tàu SE21/22, SE27/28 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần (cự ly vận chuyển từ 650 km trở lên).

Tàu SE26, SQN2, SNT2, SNT4 chạy vào Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Ba và tàu SE25, SQN1, SNT1, SNT3 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần (vé suốt chặng).

Tàu NH2 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và tàu NH1 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần. 

Tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần (vé suốt chặng).