Dự án có tổng mức đầu tư 3.250 tỉ đồng và giao Ban quản lý dự án đường sắt triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hiện nay, Bộ GTVT đã phê duyệt đề cương dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường. Đối với đoạn Hà Nội - Vinh đã phát hành hồ sơ mời thầu; đoạn Sài Gòn - Nha Trang đang chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự kiến Ban quản lý dự án đường sắt sẽ hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ GTVT vào tháng 8 và 9-2019, bắt đầu thi công từ tháng 3 và tháng 4-2020 và hoàn thành trong năm 2021.

Được biết dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Hà Nội - Vinh và Sài Gòn - Nha Trang là một trong 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.