Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc làm rõ các thông tin trên nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm (nếu có), đồng thời để tăng cường quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); công khai tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi có kết quả kiểm tra cụ thể; chủ động thực hiện các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt đối với tất cả đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 17-8.