Việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí.

Thủ tướng lưu ý báo cáo phải nêu rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng...

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản gửi Bộ GTVT truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến phản ánh tình trạng “bến nhiều hơn cảng” trong phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam (VN). Văn bản dẫn phản ánh của báo chí cho biết thực tế ở VN chỉ có một số ít cảng được đầu tư đúng nghĩa, còn lại mang tính chất bến nhiều hơn cảng, chưa có hạ tầng chuẩn, nhất là không có hạ tầng kết nối nên không khai thác hết tiềm năng. Trên cơ sở phản ánh, Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu và có ý kiến về hiện trạng này.

Trước đó, đánh giá về tình hình phát triển của hệ thống cảng biển VN, ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN, cho biết từ năm 1999 đến 2014, qua hai lần lập quy hoạch và một lần điều chỉnh, VN đã có 45 cảng biển, 272 bến cảng, 75 km chiều dài cầu cảng, gấp gần bốn lần so với năm 2000. Từ năm 2000 đến nay, sau gần 19 năm, VN tăng trưởng bình quân lượng hàng thông qua cảng biển là 11,1%, trong đó container 14,4%/năm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, hiện hệ thống cảng biển VN đang ở tình trạng “bến nhiều hơn cảng”. Cả nước có 27 tỉnh có bờ biển thì có tới 266 cảng biển lớn nhỏ, trung bình mỗi tỉnh sở hữu gần 10 cảng nhưng trong tất cả cảng biển hiện có, chỉ khoảng 10 cảng là có đủ điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải cỡ trung bình của thế giới. Có những địa phương có cầu cảng, bến cảng nhưng không hình thành được hạ tầng sau cảng, mạng lưới kết nối.