Cụ thể, cục này cho hay tỉ lệ đúng giờ của Jetstar là 85,8%, VietJet Air là 82%, Vietnam Airlines là 89,6%, VASCO là 91,1%, Bamboo là 95,2%.

Cục Hàng không cũng công bố tỉ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5 như sau: VASCO là 1,1%, VietJet và Bamboo Airways là 0,1%, Vietnam Airlines và Jetstar là 0,0%. Cục này đánh giá tỉ lệ hủy chuyến của các hãng bay vẫn duy trì ở mức thấp.

Theo số liệu của Cục Hàng không, trong năm 2018, VASCO là hãng có tỉ lệ chuyến bay đúng giờ cao nhất với 96,6%, xếp thứ hai là Vietnam Airlines với 89,2%, tiếp theo là VietJet với 84,2% và Jetstar Pacific là 81,5%.

Tỉ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam năm 2018 cũng thấp, ở mức trung bình thấp so với thế giới. Cụ thể, VietJet có tỉ lệ hủy chuyến trung bình thấp nhất với chỉ 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%.

Trong khi đó, số liệu từ OAG cho thấy trong năm 2018, tỉ lệ đúng giờ của nhiều hãng hàng không nổi tiếng thế giới khác cũng chỉ bằng hoặc thấp hơn với các hãng hàng không Việt Nam, như Qatar Airways 85,17%, KLM 84,52%, All Nippon Airways 84,43%, Singapore Airlines 83,46%, Delta Air Lines 83,08%, Emirates 81,44%...

Tại Mỹ, trong năm 2018 có gần 1,1 triệu chuyến bay khai thác nhưng số chuyến bay đúng giờ cũng chỉ đạt 79,48%, tương đương với trung bình cứ năm chuyến bay thì có một chuyến bay chậm giờ.