Mới chỉ tháng 2 tháng trước, nhiều nơi ở Tây Nguyên vẫn còn khô hạn, người dân đang còn phải mong ngóng mưa để cứu nấy mùa màng...thì nay người dân Tây Nguyên lại đứng trước nguy cơ mất mùa vì ngập úng.

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 1
Một đập thủy điện ở xã Đăk Sin (tỉnh Đắk Nông) bị cạn nước trơ cả đáy - Ảnh Internet.

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 2
Một hồ thủy điện nhỏ ở tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ còn một vũng nước nhỏ  - Ảnh Internet

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 3
Cây cối héo tàn vì hạn hán lâu ngày không mưa. Mới chỉ 2 tháng trước, người nông dân đang đứng trước nguy cơ mất mua vì hạn hán....Ảnh: Internet

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 4
Thì nay người nông dân lại đứng trước nguy cơ mất mùa vì mưa lũ, ngập lụt

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 5
Hồ thủy điện ở xã Đăk Sin trước đây cạn trơ đáy thì nay nước đã dâng lên tới đỉnh đổi


 

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 6
Thậm chí một hồ thủy điện khác ở xã Đăk Sin đang đứng trước nguy cơ vỡ đập - Ảnh: Huy Trường

Mưa lũ – Hạn hán: Sự tương phản khắc nghiệt ở Tây Nguyên - ảnh 7
Những con đường khi hạn hán bụi bay mờ mịt thì giờ đây mưa lũ làm sói lở hết cả phần bê tông, trơ ra phần đất thịt - Ảnh Việt Anh