Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu

Các chuyến bay VJ459 và VJ461 chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành lúc 7 giờ 05 và 8 giờ 45 phải chuyển hướng hạ cánh tại TP.HCM lần lượt lúc 10 giờ 05 và 11 giờ 20. Các chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 13 giờ 30.

Chuyến bay VJ458 và VJ460 chặng Phú Quốc - Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến là 9 giờ 40 và 19 giờ 30 được đổi sang giờ khởi hành mới là 14 giờ 55 và 22 giờ 25.

Chuyến bay VJ976/VJ977 chặng Phú Quốc - Hồng Kông - Phú Quốc có giờ khởi hành dự kiến là 11 giờ 55 và 16 giờ 45 được đổi sang giờ khởi hành mới là 15 giờ 10 và 19 giờ 45.

Các chuyến bay VJ339/VJ338, VJ323/VJ322 chặng TP HCM - Phú Quốc - TP HCM; VJ453/VJ452 chặng Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội ngừng khai thác. Hành khách trên chuyến bay được hỗ trợ theo quy định của hãng.