Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý.

Tổng cục yêu cầu VEC sửa đổi quy định cho phù hợp - ảnh 1
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Theo đó, liên quan đến thông báo từ chối hai phương tiện 51A – 55… và 51G – 77… Sau khi xem xét báo cáo các nội dung của VEC liên quan đến vụ việc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC kiểm tra, rà soát các nội dung quy định của VEC trong quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý, đặc biệt là Quyết định số 13/2019.

Đồng thời, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định để phù hợp với pháp luật hiện hành.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu VEC thông báo kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý, bảo đảm trật tự ATGT, an ninh và xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc. Kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác theo quy định.