Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt 202 triệu đồng

Quyết định này được áp dụng với các hành vi vi phạm như:  Phát hành các xuất bản phẩm: New headway intermediate student’book”;  New headway English Course – Preintermediat; New headway English Course – Elementary Workbook with key; Lifelines – Elementary; Mastering English Grammar;  Basic Marketing (marketing căn bản); Lifelines – Pre-Intermediate, Student’s book”; Grammar Games; Lifelines – intermediate, work book; “New headway English Course – Preintermediate – Workbook with key; Lifelines pre-intermediate workbook; New headway intermedia workbook with key không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines, Intermediate, Student’s book”, tác giả Tom Huchinson, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 27 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy một bản.

Xử phạt hành chính 60 triệu đồng về việc phát hành 2 tác phẩm  “Huyền thoại với lời ru” (thu hồi và tiêu hủy 25 bản); “Từ điển Tiếng Việt – giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5” (thu hồi và tiêu hủy 3 bản).

Phát hành xuất bản phẩm “Từ điển Tiếng Việt”, tác giả Cẩm Nhung, Quang Khang đã có quyết định thu hồi. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 6 bản.

Sáng Dubai lại nhớ chiều miền Tây

Sáng Dubai lại nhớ chiều miền Tây

(PLO)- Sự hồi phục sau đại dịch của trung tâm kinh tế - tài chính các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, thật sự đáng ngưỡng mộ.