Đơn giá đất tính hỗ trợ khi thu hồi đất tại quận Bình Thạnh

Theo đó, đơn giá đất nông nghiệp (thuần) có vị trí không mặt tiền đường là 342.000 đồng/m2.

Đơn giá đất ở trung bình khu vực để tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư là 5.300.000 đồng/m2.

Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo congbao.hochiminhcity.gov.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều