Đơn tố cáo nặc danh vẫn có thể được xem xét

Trên đây là nội dung đáng chú ý trong quyết định của Thành ủy TP.HCM ban hành mới đây, quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Văn phòng Thành ủy.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng quy định chỉ khi lãnh đạo Văn phòng Thành ủy hoặc cán bộ phụ trách tiếp công dân đồng ý thì cán bộ tiếp công dân mới được quyền từ chối tiếp những người có những hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành nội quy của cơ quan tiếp công dân.

N.ANH