Đóng BHXH lâu, vừa có lương hưu vừa được trợ cấp 1 lần

(PLO)- Thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm thì lao động nam khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến đầu tháng 8-2022, tôi đủ tuổi nghỉ hưu. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi là 41 năm.

Cho tôi hỏi, tôi có thời gian tham gia BHXH lâu năm, khi nghỉ hưu ngoài việc nhận lương hưu hàng tháng thì tôi có được nhận khoản tiền nào khác nữa không?

Hiện nay, cách tính lương hưu được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc Trần Văn Hùng, tỉnh Đồng Nai

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trả lời:

Theo Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH thì hiện nay, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động như sau:

Với lao động nam, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%. Như vậy, muốn hưởng lương hưu tối đa là 75% thì lao động nam đóng đủ 35 năm.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Tương tự với lao động nam, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ đóng đủ 30 năm tham gia BHXH.

Tại Điều 58 Luật BHXH quy định nếu người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, đối với trường hợp của ông, ông về hưu vào đầu tháng 8-2022 thì mức lương hưu hằng tháng sẽ được 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng cho 35 năm đóng BHXH. Ngoài lương hưu, ông còn được hưởng trợ cấp một lần với sáu năm đóng BHXH còn dư. Mức hưởng trợ cấp một lần là cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm