Đồng Tháp nới lỏng giãn cách tại nhiều địa phương

0:00 / 0:00
0:00

Tối 14-9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có quyết định về áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó 4 địa phương gồm TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến khi kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Còn 8 địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ở mức cao hơn.

Tùy tình thực tế, các địa phương có cơ chế quản lý phù hợp, thực hiện ở mức cao nhất các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yeu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch UBND các địa phương căn cứ kế hoạch của tỉnh về phòng chống COVID-19 trong tình hình mới triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh.