Từ khóa:

#Chỉ Thị 15
Tìm thấy 113 kết quả
Cần nói rõ sẽ thay thế nội dung nào trong Chỉ thị 15, 16, 19

Cần nói rõ sẽ thay thế nội dung nào trong Chỉ thị 15, 16, 19

(PLO)- Cho đến nay, khung pháp lý cho công tác phòng, chống COVID-19 tập trung ở các Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng, Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. Vậy nên, bản hướng dẫn cần mô tả rõ sẽ thay thế văn bản nào, nội dung nào.