VỤ “LO NHÀ MÁY GIẤY “BỨC TỬ” SÔNG HẬU”

Dự án nhiều thay đổi nhưng lại dùng ĐTM tám năm trước

Ông Chung Wai Fu, Tổng Giám đốc công ty, cho biết hiện công ty chưa sản xuất và đang khẩn trương hoàn thiện các dây chuyền cùng các công trình phụ trợ bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải đúng theo giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được thẩm định và phê duyệt.

Về băn khoăn của dư luận việc xả thải gây nguy hại tới nguồn nước sông Hậu, ông Chung Wai Fu cho rằng giai đoạn 1 của nhà máy xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm và công nghệ xử lý của nhà máy là công nghệ tiên tiến, hiện đại nên đảm bảo xử lý nước đạt chuẩn A trước khi xả trực tiếp ra sông Hậu. Cũng theo ông Chung Wai Fu, công nghệ sản xuất giấy của công ty hoàn toàn không sử dụng xút (NaOH) và xút chỉ sử dụng khi sản xuất bột giấy. Tuy nhiên, giai đoạn 2 và 3 công ty chỉ làm giấy chứ không làm bột giấy.

PV Pháp Luật TP.HCM nêu vấn đề các ĐTM được phê duyệt năm 2015 là cho từng hạng mục con của dự án nhà máy giấy, trong khi ĐTM tổng thể của dự án năm 2008 đã lạc hậu. Vì sao không thực hiện ĐTM tổng thể sau đó mới làm các ĐTM cho các hạng mục con theo yêu cầu? Ông Chung Wai Fu cho biết: “Mỗi hạng mục thực hiện ĐTM riêng và công ty đã chủ động để gom lại ĐTM”?!. PV tiếp tục đề nghị ông Chung Wai Fu và phía công ty cung cấp số liệu về tổng lượng hóa chất các loại mà công ty cần phải sử dụng hằng năm để phục vụ sản xuất giấy. Ông Chung Wai Fu cho biết hiện tại chưa trả lời ngay được vì không nhớ.

PV định hỏi ông Hoàng Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cụ thể hơn về việc dự án nhà máy giấy của Lee&Man gom các ĐTM riêng lẻ thành một. Mặt khác, đến thời điểm hiện nay chưa có ĐTM tổng thể mới trong khi ĐTM 2008 đã quá lâu, đồng thời dự án có một số thay đổi. Như vậy, việc làm này có đúng quy định hay không? Tuy nhiên, thời điểm này, ông Cường đã rời phòng họp báo đi đâu không rõ. Hàng loạt PV khác muốn tìm ông Cường để hỏi rõ thêm một số vấn đề về đảm bảo môi trường của dự án nhưng cũng đành chịu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm