Được dùng mã số định danh để làm thủ tục về bất động sản

Nghị định 30/2021 (có hiệu lực từ 26-3) sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở đã bổ sung, cập nhật thêm nhiều quy định mới. Nổi bật trong số đó là liên quan đến mã số định danh cá nhân (mã số trên thẻ căn cước công dân).

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 30/2021 nếu rõ trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Các giấy tờ liên quan đến nhân thân bao gồm: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác.
Theo quy định tại Điều 12 Luật Căn cước công dân thì số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. Hay nói cách khác số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ Căn cước công dân cấp cho mỗi người.

Như vậy, sắp tới khi công dân được cấp mã số định danh và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành thì việc thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Bộ Công an giải đáp về việc bỏ sổ hộ khẩu
Bộ Công an giải đáp về việc bỏ sổ hộ khẩu
(PLO)- Công dân làm các thủ tục hành chính không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà sẽ được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã số định danh cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm