Từ khóa:

#Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông
Tìm thấy 34 kết quả
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành: 10 năm nhìn lại

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành: 10 năm nhìn lại

(PLO)- Sau 10 năm với nhiều lần lỗi hẹn và đội vốn, cuối cùng thì tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chính thức đưa vào vận hành. Hãy cùng nhìn lại chặng đường 10 năm, từ lúc khởi công cho đến ngày khánh thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam này.