Đường tốt lại đắp thêm, đường xấu không cải tạo

Trước đó, Bộ GTVT có chỉ thị nghiêm cấm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án... tôn tạo mặt đường bằng cấp phối đá dăm khi hiện trạng mặt đường hiện hữu vẫn còn đáp ứng được yêu cầu.

Bộ GTVT cho biết qua kiểm tra một số công trình nâng cấp trên các tuyến QL như: QL 12 (Điện Biên - Lai Châu); QL 2 (Tuyên Quang - Hà Giang), QL 1, QL 14... Bộ phát hiện có hiện tượng nhiều đoạn tuyến mặt đường hiện hữu bằng bê tông nhựa vẫn còn tốt nhưng vẫn được tăng cường kết cấu với chiều dày lớn, sử dụng lớp móng bằng cấp phối đá dăm. Trong khi đó, còn rất nhiều tuyến QL, TL mặt đường đã xuống cấp nhưng chưa bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp. Do đó, Bộ GTVT yêu cầu phải chấn chỉnh tình trạng này để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong đầu tư.

TRUNG THANH