Eximbank lại dời ngày đại hội cổ đông trước giờ G

Trưa nay, ngày 23-5, Eximbank bất ngờ ra thông báo gia hạn Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ hai.

Trước đó, vào cuối tháng 4, phiên họp lần thứ nhất không thể tiến hành do chỉ có 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đến ngày 11-5, Eximbank đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ hai vào ngày 26-5 tới đây.

Tuy nhiên, do lãnh đạo Eximbank cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức nên Eximbank quyết định gia hạn Đại hội sẽ tiếp tục dời sang tháng 6.

Biến động nhân sự Eximbank bắt đầu từ cuối tháng 3 năm nay khi bà Lương Thị Cẩm Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc. Đến ngày 14-5, ông Lê Minh Quốc bất ngờ gửi đơn từ nhiệm và sau đó một ngày, Eximbank thông báo chấm dứt hiệu lực nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Quốc và bầu thay thế bà Lương Thị Cẩm Tú.

Tiếp sau đó, ông Cao Xuân Ninh thay thế ông Lê Minh Quốc làm Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22-5 và HĐQT Eximbank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó Tổng giám đốc Thường trực làm Quyền Tổng giám đốc ngân hàng.

Tỉ giá USD/VND tăng là khó tránh khỏi

Tỉ giá USD/VND tăng là khó tránh khỏi

(PLO)-  Mặc dù hiện nay giá USD tại các ngân hàng gần như không thay đổi so với cuối tuần trước, nhưng so với đầu tháng 6 thì đã tăng khoảng 50 đồng mỗi đôla.